Tarieven, Viellevoye


€ 75,-- per consult, ik werk uitsluitend op afspraak


Het eerste consult duurt langer dan een uur en wordt gerekend als 1 consult.

Een consult kost 75,--, incl verzorgen van de voorgeschreven geneesmiddelen en indien noodzakelijk telefonische advisering binnen 24 uur na het consult. Het consult kan contant, via tikkie of bank betaalt worden.

Verzekeringsmaatschappijen vergoeden meestal de factuur geheel of gedeeltelijk als u aanvullend verzekerd bent voor alternatieve zorg. Uw betaalt dan geen eigen risico uit de basisverzekering.

Natuurgeneeskundige middelen worden soms vergoed door verzekeringsmaatschappijen als u een recept indient. Als Viellevoye voor u bestelt, dan wordt het bestelde rechtstreeks naar uw adres gestuurd. De rekening van het middel moet u aan het bedrijf betalen welke leverde. Viellevoye verkoopt geen geneesmiddelen.

Afzeggen kan tot 24 uur kosteloos, anders wordt deze wel in rekening gebracht.

Betaling van facturen moet binnen 2 weken, anders komen er administratiekosten bij. Bij betalingsachterstand kan geen vervolg afspraak gemaakt worden. BTW id is NL001326468B39

Tips voor vergoeding naast of i.p.v. de Aanvullende Verzekering:
  • Kosten zijn aftrekbaar als bijzondere ziektekosten voor de belastingaangifte
  • Vaak is de werkgever al of niet via de bedrijfsarts of Arbodienst bereid de kosten of een deel daarvan te vergoeden
  • Voor de eigen onderneming kunnen kosten voor coaching worden opgevoerd
  • Ook voor niet uitkeringsgerechtigden geeft de sociale dienst soms ook vergoeding via de regeling sociale bijstand
  • .
  • WMO kan ook hulp verstrekken via PGB ed.bel 06 33309552