Aandachtstekortstoornissen

behandelen met Bachbloesem, voeding, homeopathie, cognitieve gedragstherapie, schematherapie, NLP, personal coaching en hypnotherapie

Aandacht voor de buitenwereld wordt in uw hersenen opgewekt door prikkels van de zintuigen, zoals horen, zien, reuken, etc. Hierdoor kunnen uw hersens de informatie goed verwerken. Iemand met een aandachtstekortstoornis heeft problemen met ťťn of meerdere onderstaande aandachtsfuncties:

Mensen met ADD, ADHD, en aanverwante Autisme contactstoornissen zoals het RETT syndroom, PDD-NOS, Asperger syndroom en de Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd kampen vaak met een aandachtstekortstoornis. Zij kunnen hun aandacht niet goed richten op leren of gedrag. Ze zijn uiterlijk of innerlijk zeer onrustig en druk. Het aanleren verloopt traag. Ze zijn niet bij machte hun aandacht bij de taken te houden of de omgang met mensen. Ze zijn niet in staat hun capaciteiten te benutten en te ontwikkelen. Kinderen en volwassenen met een aandachtstekortstoornis (Attention Deficit Disorder, ADD) kunnen zich moeilijk concentreren, ze dwalen af van hun bezigheden. Ze maken daardoor hun werk niet af en doen steeds iets anders. Maken veel fouten en raken dingen kwijt. Ze kunnen moeilijk luisteren en onthouden. Kinderen met ADD zijn vaak stil en dromerig. Als u naast een aandachtstekort last hebt van veel onrust en impulsiviteit, dan kunt u een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) hebben. Een aandachttekortstoornis zorgt meestal voor een leerstoornis doordat het werkgeheugen niet goed geÔnformeerd wordt door de aandachtstekortstoornis.

Wat kan ik doen?

Door een duidelijke structuur te bieden en te helpen met het opstellen van een dag-, week- en maandplanner voor u en deze uit te werken en bij te stellen. De behandeling en/of begeleiding is afgestemd op u en gericht op het zo prettig mogelijk leven. Waarbij gestreefd wordt naar een optimale ontwikkeling van u. Hieraan kan de leefomgeving een wezenlijke bijdrage leveren en zal daarin gesteund worden als dat nodig is. Daarbij kan helpen met:

bel 06 33309552

Mijn doel is u te genezen of het leefniveau op een beter peil te brengen. Ik sta positief t.o.v. de reguliere en alternatieve geneeskunst. U bent zelf verantwoordelijk voor uw keuze. Ik zet mij in voor natuurgeneeskunde als dat mogelijk is.© Copyright 2000- "A.H. Grooters-Viellevoye All rights Reserved."