Aanpassingsstoornissen

behandelen met homeopathie, bachbloesem, cognitieve-, gedrags-, schema-, hypno- aroma- en kleurentherapie

Een aanpassingsstoornis ontstaat door emotionele en psychische stress die ontstaat bij ingrijpende positieve of negatieve veranderingen in een leven. Een mens is in staat om veranderingen in hun leven op te vangen, dit lukt echter niet altijd en dan raak je van slag. De reactie op een gebeurtenis is cultuurgebonden. Is het gedrag extreem in die cultuur dan heeft u een aanpassingsstoornis en wellicht hulp nodig. Normaliter duurt de aanpassingsstoornis niet langer dan een half jaar, maar kan chronisch worden. Uit chronische aanpassingsstoornissen kunnen zich andere blijvende psychische stoornissen ontstaan, vooral bij kinderen.

Criteria voor aanpassingsstoornissen zijn:
 • Emotionele symptomen en gedragsvormen als reactie op een aanwijsbare stressfactor.
 • Ontstaat binnen drie maanden na het optreden van de stressfactor.
 • Er is aantoonbare spanning die erger is dan bij de stressfactor verwacht kan worden of duidelijke hinder in de sociale omgang of op het werk.
 • De stress-gerelateerde stoornis voldoet niet aan de criteria voor een andere specifieke stoornis.
 • De symptomen komen niet voort uit rouwverwerking.
 • Als de stressfactor of de gevolgen zijn verdwenen, blijven de symptomen niet langer dan zes maanden aanwezig. De symptomen zijn:
 • Angst of gespannenheid - nervositeit, onrust, rusteloosheid; bij kinderen separatieangst.
 • Depressie - hopeloosheid, huilbuien, somberheid.
 • Gecombineerd angstig en depressief.
 • Gedragsproblemen - negeren van normen en regels, onaangepast gedrag; bij kinderen spijbelen, brutaliteiten, vechten, vandalisme.
 • Gecombineerd emotioneel en gedragsgestoord - depressie en/of angst gecombineerd met een gedragsstoornis of onaangepast gedrag.
 • psychosociale stress, lichamelijke klachten, teruggetrokkenheid, verminderde prestaties of concentratieproblemen bij werk of studie. Wat kunt u er zelf aan doen?

  Zoek naar de oorzaak van uw klachten en hoe met die klachten om kunt gaan. Zijn er negatieve gedachten waardoor u niet kunt omgaan met stress. Kijkt u eenzijdig naar een situatie. Onderschat u uzelf en kunt u daarom niet met de situatie om gaan. Of herkent u de aanpassingsstoornis uit het verleden en kunt u daarop inspelen. Zet uw gedachten en overwegingen op papier. Zoek uitvoerbare oplossingen en ga daar aan werken in kleine stapjes. Praat met anderen over uw zorgen of met een hulpverlener. Zorg goed voor u zelf: eet gezond en regelmatig, zorg voor een goede nachtrust en ontspanning. Doe leuke dingen. Verbeter uw situatie en gevoel.

  Voorzorgsmaatregelen:

  ereidt u voor op veranderingen die u ziet aankomen. Zet op papier wat de verandering betekent emotioneel en praktisch in positieve en negatieve zin. Druk uw gevoel en twijfels niet weg en praat met anderen.

  Wat kan ik voor u doen?

  Belangrijk is het in kaart brengen van uw klachten. Dan samen een plan maken om weer structuur in uw leven te krijgen, d.m.v. gesprekken en oefeningen. Met kleine stapjes voer ik de veranderingen door met behulp van bijv. cognitieve-, schema-, hypnotherapie ondersteunt door homeopathie, bachbloesem en aroma- en kleurentherapie.

  Ik stel zelf nooit een diagnose, maar behandel wel de klachten die u heeft. Door vraagstelling probeer ik met u tot de oorzaak van uw klachten te komen. De werkwijze is holistisch dus alle klachten van uw gehele lichaam en de psyche zullen meegenomen worden in de uiteindelijke behandelkeuze. Als u een diagnose wilt, dan moet u vooraf naar een huisarts.

 • bel 06 33309552

  Mijn doel is u te genezen of het leefniveau op een beter peil te brengen. Ik sta positief t.o.v. de reguliere en alternatieve geneeskunst. U bent zelf verantwoordelijk voor uw keuze. Ik zet mij in voor natuurgeneeskunde als dat mogelijk is.  © Copyright 2000- "A.H. Grooters-Viellevoye All rights Reserved."