Aanvraag, Grooters

Heeft u zorg, begeleiding of voorzieningen nodig. Wij helpen u bij het aanvragen van een indicatie, het maken van een budget- behandelings- en/of begeleidingsplan. Door de overheid wordt dan onderzocht of u recht heeft op de aangevraagde voorziening. Soms wordt er afgewezen of een andere voorziening toegekend die zij meer geschikt vinden. Vooraf kreeg u dan een huisbezoek of wordt er extra medisch advies aangevraagd, wordt er overlegd met u, uw huisarts, behandelend therapeut of specialist.

Meestal krijgt u binnen 8 weken een toekenning of afgewezen. Als u het niet eens bent met een besluit dan kunt u een bezwaarschrift indienen binnen een bepaalde termijn bij de instantie. Hierin vermeldt u uw naam, adres, de datum van het besluit en wat uw bezwaar is. Dan ontvangt u hun besluit in de vorm van een beschikking. Als het nodig is kunt u daarna beroep aantekenen bij de rechtbank en eventueel in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht. Uiteraard kunnen wij u helpen met bezwaarschriften opstellen.

De kosten voor het aanvragen zijn maximaal Ä 500,= en kunnen verrekend worden met de vrij besteedbaar bedrag in het budget. Wij rekenen Ä 87,50 als de aanvraag niet toegekend wordt. Gaan wij daarna de bemiddeling en begeleiding verzorgen dan zijn de kosten van de aanvraag nihil.

Kijk voor een overzicht van de mogelijke voorzieningen op onze websitepagina sociale voorzieningen.

Belangstelling bekijk via het bovenstaande menu de andere pagina's, of bel 06 40536902.