Burn-out of moe?

Een burn-out is een langdurige belasting in de werksfeer, zonder dat uw batterij weer wordt opgeladen met positieve energie. Deze term wordt steeds vaker te pas en te onpas gebruikt zonder dat de diagnose burn-out gesteld is. Met onderstaande test kunt u onderzoeken of u een burn-out mogelijk hebt of dat u gewoon moe bent. Bij een burn-out is het belanngrijk om deskundige hulp in te schakelen. Met natuurgeneeskunde kan ik veel voor u doen.

Omcirkel de vragen die op u toepasbaar zijn en geef die daarna een cijfer van 1 tot 5:

            zelden = 1               soms = 2              gemiddeld = 3             vaak = 4               bijna altijd = 5


Ik voel me moe, ook al heb ik voldoende slaap gehad. Cijfer:

Ik ben ontevreden met mijn werk. Cijfer:

Ik voel me vaak bedroefd, zonder dat daar echt een reden voor is. Cijfer:

Ik merk dat ik vaak vergeetachtig ben. Cijfer:

Ik ben snel geïrriteerd en val dan uit tegen mensen. Cijfer:

Ik vermijd mensen op het werk en in mijn privéleven. Cijfer:

Ik heb slaapproblemen, omdat ik me zorgen maak over mijn werk. Cijfer:

Ik ben vaker ziek dn vroeger. Cijfer:

Ik heb een onverschillige houding ten opzichte van mijn werk. Cijfer:

Ik raak vaak betrokken bij conflicten. Cijfer:

Mijn werk lijdt onder de conflicten die er heersen. Cijfer:

Ik gebruik alcohol, drugs of kalmeringsmiddelen om beter te voelen. Cijfer:

Communiceren met anderen is voor mij een bron spanning. Cijfer:

Ik kan niet meer concentreren op mijn werk. Cijfer:

Mijn werk verveelt me. Cijfer:

Ik werk hard, maar bereik weinig. Cijfer:

Ik voel mij gefrustreerd in mijn werk. Cijfer:

Ik ga elke dag met tegenzin naar mijn werk. Cijfer:

Sociale activiteiten putten me uit. Cijfer:

Seks vraagt te veel energie van me. Cijfer:

In mijn vrije tijd kijk ik voornamelijk televisie. Cijfer:

Mijn werk biedt mij weinig verheugends. Cijfer:

In mijn vrije tijd pieker ik over het werk. Cijfer:

Mijn gevoelens over het werk zitten me dwars in mijn privéleven. Cijfer:

Mijn werk lijkt zinloos. Cijfer:

Tel de cijfers bij elkaar op en bekijk de omschrijving van de totaalscore:

Ligt je score tussen de 25 en 50?
Je hebt geen verschijnselen van een burn-out, maar let wel op de punten waarop je hoog hebt gescoord.

Ligt je score tussen de 51 en 75? Je doet er goed aan om preventieve maatregelen tegen de burn-out te treffen.

Ligt je score tussen de 76 en 100? Je loopt het risico om in een burn-out terecht te komen.

Ligt je score tussen de 101 en 125? Je bent waarschijnlijk in een burn-out aan het raken en doet er goed aan om professionele hulp te zoeken.

    of bel 06 33309552.