Cannnabisintoxicatie 

behandelen met homeopathie, fytotherapie, bachbloesem, aromatherapie, voeding, cognitievetherapie, schematherapie, hypnotherapie

Wat is cannabisintoxicatie?

Cannabis is marihuana, een drug. Intoxicatie is vergiftiging. Dus cannabisintoxatie betekent marihuanavergiftiging. Cannabis wordt vaak gebruikt door mensen met schizofrenie en aanleg voor een manische depressie. Het leven lijkt tijdelijk mooier door het gebruik van cannabis. Het is een nare verslaving die veel schade toebrengt op alle gebied. Ook bij een ongeboren kind, welke verslaafd ter wereld komen. Vergiftiging door space-cake is een groot risico en kan ernstige gevolgen hebben. Het kan de aanleg voor angstoornissen en psychoses aanwakkeren. Als verschijnselen na een paar dagen niet meer overgaan na gebruik van cannabis dan moet u rekening houden met een chronische psychotische stoornis welke geactiveerd is door de cannabis. Cannabis gebruiken als zelfmedicatie heeft grote gevolgen en risico's en lost niets op.

Prevalentie

Een kwart van de Nederlandse bevolking (15-64 jaar oud) heeft ooit cannabis gebruikt. Eťn op de 30 heeft dit in de laatste maand gedaan, en 1 op de 125 rookt (vrijwel) dagelijks cannabis. Onder scholieren is er gedurende de laatste 10 jaar sprake van een licht dalende trend van het aantal gebruikers; het aantal gebruikers in de gehele bevolking is vrij stabiel. Een daling van de gemiddelde startleeftijd onder scholieren uit het vorige decennium heeft zich niet voortgezet en er lijkt nu zelfs een lichte stijging waarneembaar te zijn. Ruim de helft van de scholieren die cannabis gebruikt doet dit slechts 1 tot 2 keer per maand; 14% deed dit 10 of meer keer in de afgelopen maand. Jongeren met een psychiatrisch probleem of gedragsprobleem gebruiken verhoudingsgewijs vaker cannabis.

Diagnose DSM IV

U hebt psychiatrische symptomen die beginnen tijdens de periode van intoxicatie door of na onthouding van een middel. Hieronder kunnen psychotische symptomen zijn (wanen, hallucinaties), stemmingssymptomen (depressie, prikkelbaarheid, euforie), angstsymptomen (paniekaanvallen, gegeneraliseerde angst, obsessies, dwangen, fobieŽn), seksuele problemen (onvermogen geprikkeld te raken of een orgasme te krijgen) of slaapproblemen (moeite hebben met inslapen of juist te veel slapen).

De symptomen zijn niet beter te verklaren op grond van reeds bestaande geestelijke stoornissen (zoals de depressieve stoornis, schizofrenie, delirium door leverinsufficiŽntie.

De symptomen verdwijnen binnen ongeveer een maand na stopzetting van het middelengebruilc geheel of vrijwel geheel.

U moet altijd bedacht zijn op de mogelijkheid dat middelengebruik de oorzaak van uw psychiatrische symptomen is. Onderstaande tabel zal u helpen dit na te gaan; hierin zijn de typische door elke middelencategorie veroorzaakte psychiatrische symptomen op een rijtje te gezet.

292.89 (F12.00) Cannabis-intoxicatie (Cannabis-Intoxication)

A. Recent gebruik van cannabis

B. Gedrags- of psychische veranderingen [bv. gestoorde coŲrdinatie, euforie, angst, gevoel dat de tijd langzaam verloopt, oordeelsstoornissen, sociale terruggetrokkenheid] die in significante mate onaangepast zijn en die tijdens of kort na het innemen van cannabis of een verwant middel ontstonden

C. Twee [of meer] van de volgende verschijnselen die binnen twee uur na gebruik van cannabis ontstaan:

D. De symptomen zijn niet het gevolg van een somatische aandoening en zijn niet eerder toe te schrijven aan een andere psychische stoornis [bv. angststoornis]

Specificeer indien:

(F12.04) Met waarnemingsstoornissen: Deze specificatie kan worden vastgelegd als de hallucinaties bij een intacte 'reality testing' of auditieve, visuele of tactiele illusies voorkomen bij afwezigheid van een delirium. Intacte 'reality testing' betekent dat iemand weet dat de hallucinaties veroorzaakt worden door het middel en niet de werkelijkheid weergeven. Als hallucinaties zonder intacte 'reality testing' voorkomen moet de diagnose 'Psychotische stoornis door een middel, met hallucinaties' worden overwogen.

Cannabisintoxicatie is een gevoel van: Ontwenningsverschijnselen bij directe beŽindiging: Wat kunt u zelf doen?

Bij cannabisintoxicatie is het belangrijk profesionele hulp te zoeken om van de verslaving en de bijverschijnselen af te komen. Het risico op terugval is heel groot, een intensieve begeleiding is belangrijk. Wat kan ik doen?

Rekening moet worden gehouden bij het afbouwen van de verslaving met de ontwenningsverschijnselen en de psychische toestand van u. Een verslaafde is meestal psychisch gevoelig voor psychoses en depressies. Bij de behandeling kan ik gebruik gemaakt worden van:

Ik stel zelf nooit een diagnose, maar behandel wel de klachten die u heeft. Door vraagstelling probeer ik met u tot de oorzaak van uw klachten te komen. De werkwijze is holistisch dus alle klachten van uw gehele lichaam en de psyche zullen meegenomen worden in de uiteindelijke behandelkeuze. Als u een diagnose wilt, dan moet u vooraf naar een huisarts.


bel 06 33309552

Mijn doel is u te genezen of het leefniveau op een beter peil te brengen. Ik sta positief t.o.v. de reguliere en alternatieve geneeskunst. U bent zelf verantwoordelijk voor uw keuze. Ik zet mij in voor natuurgeneeskunde als dat mogelijk is.© Copyright 2000- "A.H. Grooters-Viellevoye All rights Reserved."