Echolalie

behandelen met Bachbloesem, aromatherapie, voeding, gedrags- en bezigheidstherapie


Wat is echolalie?

Echolalie is een symptoom van een psychiatrische, neurologische aandoeningen of ontwikkelingsstoornissen. Het is het dwangmatig herhalen van woorden of zinnen, zonder de betekenis goed te begrijpen. Het zelfstandig communiceren is vaak niet mogelijk doordat ze de woorden wel leren maar niet weten hoe die woorden te gebruiken. Echolalie is geen op zich staande ziekte maar een onderdeel van bepaalde psychiatrische aandoeningen. Bij kinderen tot 3 jaar zie je dit verschijnsel tijdelijk op momenten dat het taalgebruik nog niet eigen is en hen begripsvermogen te boven gaat. Dit is dan normaal. Zelfs zeer intelligente mensen met autisme kunnen moeilijk figuurlijke taal hanteren, bijv. de uitdrukking "ik sta in brand" vatten zij letterlijk op. Men kan echolalie opdelen in:


bel 06 33309552

Mijn doel is u te genezen of het leefniveau op een beter peil te brengen. Ik sta positief t.o.v. de reguliere en alternatieve geneeskunst. U bent zelf verantwoordelijk voor uw keuze. Ik zet mij in voor natuurgeneeskunde als dat mogelijk is.© Copyright 2000- "A.H. Grooters-Viellevoye All rights Reserved."