Adike Grooters-Viellevoye Registertherapeut BCZ® is lid van het overkoepelend orgaan RBCZ en van de beroepsvereniging VBAG, therapievorm: natuurgeneeskunde, homeopathie en psychosociale zorg. zorgverlenersnr. AGB code 90036472, praktijknr. AGB code 90(0)15218, WLZ instellingsnummer 10567, AGB-code instellingnr.: 73-731232.

Hiernaast vindt u linken naar verzekeringsmaatschappijen die mij allemaal verschillend vergoeden in 2016, net zoals ziekenfondsen. Vergoeding is afhankelijk van de door u gekozen verzekering en de daarbij behorende polisvoorwaarden. Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij als u twijfelt of uw verzekering de behandeling vergoedt. Wanneer men niet vergoed kan er een coulancebrief aangevraagd worden, waardoor soms toch tot vergoeding wordt over gegaan. Neem contact met ons op per mail.

Hierboven vindt u de linkknop naar een lijst van alle aanvullende verzekeringen die u af kunt sluiten en de voorwaarden voor natuurgeneeskunde en de vergoedingen. Bij een aanvullende verzekering gaat de vergoeding niet af van het verplichte eigen risico van de basisverzekering. Bij een restitutiepolis is een verzekerde volledig vrij om zijn eigen zorgverlener te kiezen. Bij een pure restitutiepolis betaalt de zorgverzekeraar het zogeheten 'wettelijke tarief' of een 'marktconforme vergoeding' terug. De vakorganisatie V.B.A.G. kan en zal geen bemiddelende rol aanvaarden bij het niet vergoeden van declaraties door de zorgverzekeraar. Hieronder een overzicht van de tarieven van Viellevoye die gebaseerd zijn op tijdsduur. Na behandeling krijgt u de rekening welke u binnen 14 dagen moet voldoen. Bent u lid van een patiëntenvereniging, dan gaat 10% van het consult naar die vereniging.

Tarieven

PRAKTIJK

Consult € 75,00 per uur. Inclusief advisering binnen 24 uur en mogelijkheid om de geadviseerde geneesmiddelen toegestuurd te krijgen via een apotheek. Bij huisbezoek reken ik tijd en benzinekosten in overleg.
Telefonisch consult € 35,00 per 20 minuten. Inclusief advisering binnen 24 uur. Geneesmiddelen kunnen toegestuurd worden via een apotheek.
E-mailconsult € 30,00 per mail. Inclusief advisering binnen 24 uur, geneesmiddelen kunnen worden toegestuurd via een apotheek.
10 Consulten voor € 700,= met een persoonlijke strippenkaart, vooraf voldoen.
25 Consulten voor € 1700,= met een persoonlijke strippenkaart, vooraf voldoen.
50 Consulten voor € 3250,= met een persoonlijke strippenkaart, vooraf voldoen.


BEDRIJVEN:

Ziekmelding € 9,60 per werknemer met afmelding, per keer.
Verzuimregistratie € 35,= per werknemer per jaar met maandelijks verslag.
Gesprekken € 75,= per uur op locatie, de werknemer draagt voor zijn gesprekken zelf € 20,= per uur bij. Wel kan er gebruik gemaakt worden van vergoedingen vanuit verzekeringsmaatschappijen e.d.


WLZ en WMO:

Begeleiding € 63,00 per uur voor geïndiceerde PGB uren, zie de tarieven van de praktijk bij overschrijding van het budget. Ik sta niet garant voor het toekennen van het PGB budget, verstandig is om pas gebruik te maken van de hulp als het financiële deel rond is. Het is mogelijk mij in te schakelen voor een aanvraag voor een PGB, ik heb een Portero-contract voor AWBZ-aanvragen.


DIEREN:

Consult of webcam € 55,=, inclusief advisering binnen 24 uur. Geneesmiddelen kunnen toegestuurd worden via een apotheek. Huisbezoek begint bij vertrek uit praktijk tot terugkomst. Buiten kantoortijd € 30,= extra.
Telefonisch consult € 35,=. Inclusief advisering binnen 24 uur. Geneesmiddelen kunnen toegestuurd worden via een apotheek.
Rasadvisering € 100,=, rekening houdend met leefomstandigheden, inclusief toesturen raskenmerken en rasrisico's.
Nestkeuze 10% van de aankoopsom, gebaseerd op aanwezige onderzoekingen en paperassen van de ouders.
Pupadvisering € 50,= per uur, excl. reiskosten. Gebaseerd op het gedrag en lichamelijke conditie, rekening houdend met raseigenschappen en paperasssen van de ouders.


Bij annulering 48 uur tot 24 uur van te voren brengen we 50 % in rekening, vanaf 24 uur 100 %.