Harttest

BeÔnvloedbare factoren:

1 Rookt u of heeft u ooit gerookt?

Nee = ga door naar vraag 4
Ja = ga verder met vraag 2

2 Heeft u het laatste jaar gerookt?
Nee = ga door naar vraag 4
Ja = ga verder met vraag 3

3 Hoeveel sigaretten rookt(e) u per dag?
1 tot 10 = 2 punten
Meer dan 10 = 8 punten

4 Drinkt u alcoholische dranken?
Nee = ga door naar vraag 7
Ja = ga verder met vraag 5

5 Hoeveel glazen alcohol drinkt u gewoonlijk per dag?
1 tot 2 = ga door naar vraag 7
Meer dan 2 = ga verder met vraag 6

6 Drinkt u wel eens meer dan 20 glazen alcohol op ťťn dag?
Nee = ga verder met vraag 7
Ja = 8 punten

7 Is uw gewicht in overeenstemming met uw lengte?
(Ruwweg kun je stellen dat voor een man het ideale gewicht is 'lengte in centimeters' - 100, bijvoorbeeld voor een man van 176 cm: 176 - 100 = 76 kilo. Bij een vrouw wordt 5% minder berekend als ideaalgewicht, dus voor een vrouw van 176 cm: 176 - 100 = 76 - 5% = 72,2 kilo.)
Ja = verder met vraag 8
Maximaal 7% te zwaar = 2 punten
Meer dan 7% te zwaar = 8 punten

8 Eet u weinig zout?
Ja, ik eet weinig zout = ga verder met vraag 9
Nee, ik eet veel zout = 2 punten

9 Eet u weinig vet?
Ja, ik eet weinig vet = ga verder met vraag 10
Nee, ik eet gemiddeld vet = 2 punten
Nee, ik eet veel vet = 4 punten

10 Doet u regelmatig, ten minste vijfmaal per week een half uur, al dan niet aaneengesloten, aan lichaamsbeweging zoals sporten, fietsen, tuinieren, enzovoort?
Ja, ga verder met vraag 11
Nee = 3 punten

11 Hoe hoog is de bovendruk van uw bloeddruk?
Lager dan 130 mm Hg = ga verder met vraag 12
Tussen 130-139 mm Hg = 1 punt
Tussen 140-149 mm Hg = 2 punten
Tussen 150-160 mm Hg = 3 punten
Hoger dan 160 mm Hg = 9 punten

Niet-beÔnvloedbare factoren:
12 Wordt u momenteel behndeld voor een hartziekte?
Nee = ga verder met vraag 13
Ja = 30 punten

13 Heeft u last van hartritmestoornissen?
Nee of onbekend = ga verdr met vraag 14
Ja = 30 punten

14 Lijdt u aan suikerziekte?
Nee of onbekend = ga verder met vraag 15
Ja = 29 punten

15 Heeft u weleens een TIA gehad?
Nee of onbekend = ga verder naar vraag 16
Ja = 40 punten

16 Hoe oud bent u?
Jonger dan 40 jaar = 0 punten
Tussen 40-64 jaar, man = 6 punten, vrouw = 2 punten
Tussen 64-74 jaar, man = 20 punten, vrouw = 19 punten
Tussen 75 jaar of ouder, man = 60 punten, vrouw = 50 punten

Tel nu alle punten van de vragen van 1 t/m 16 bij elkaar op voor de vraag over extra beweging wordt gesteld.

17 doet u regelmatig, ten minste vijfmaal per week een half uur, al dan niet aangesloten, aan lichaamsbeweging, zoals sporten, wandelen, fietsen, boodschappen doen, tuinieren en schoonmaken?
Nee = 0 punten
Ja, zoek dan naar uw leeftijd:
Jonger dan 40 jaar = 0 punten
Tussen 40-64 jaar, man = 2 punten, vrouw = 1 punt
Tussen 64-74 jaar, man = 11 punten, vrouw = 5 punten
Ouder dan 75 jaar, man = 32 punten, vrouw = 25 punten

Trek nu van de totaalscore van de vragen 1 t/m 16 het getal af dat u gescoord heeft bij vraag 17. Op deze manier ontstaat de eindscore, die een indicatie geeft van het gevaar voor een beroerte.

PUNTENTELLING EN RISICO
0-9 punten
geeft aan dat de kans op een beroert bij een gelijkblijvende leefstijl erg laag is, maar deze kans stijgt matuurlijkw el bij het ouder worden en wanneer men minder gaat bewegen of een hartziekte of diabetes krijgt.

10-29 punten geeft een gemiddelde score aan . Bent u nog geen 65 jaar, dan heeft u op ten minste ťťn punt een hoge score, maar bedenk dat vooral een hoge score op meerdere onderdelen het risico sterk vergroot. Is de score lager dan 20 en bent u ouder dan 65 jaar en hart of diabetespatiŽnt, dan kunt u weinig invloed uitoefenen op de kans op een beroerte, maar ben u wel op de goede weg. Beter is het om te proberen het leven zo aan te passen dat u een nog lagere score krijgt.

30-49 punten geeft aan dat u waarschijnlijk op meerdere punten een hoge score heeft. Een combinatie van meerdere hog scores (bijvoorbeeld hoge bloeddruk en roken) geeft een grotere kans op een beroerte dan een hoge score op slechts ťťn onderdeel. Bekijk daarom wat u eraan kunt doen. Uiteraard kunt u de vststaande risicofactoren, zoals het hebben van een hartkwaal of diabetes, niet veranderen. Probeer de score ook te verlagen door meer te gaan bewegen, minder te drinken en te stoppen met roken.

Meer dan 49 punten geeft aan dat u in de hoogste risicoklasse verkeert. De kans bestaat dat u hoog scoorde bij de niet-beÔnvloedbare factoren, zoals een hoger leeftijd of het feit dat u hart-of diabetespatiŽnt bent, dan wel een TIA heeft gehad. er is in uw geval een relatief grote kans op een beroerte en daarom is het zinnig de beÔnvloedbare score zo veel mogelijk te verlagen (minder drinken, stoppen met roken, meer bewegen, afvallen, minder zout en minder vet eten). Leer goed te luisteren naar het lichaam, meer rust in uzelf te vinden om zodoende de bloeddruk te verlagen.

    of bel 06 33309552.