Woordverklaringen psychotherapie

Aangepaste Kind = wordt beÔnvloed door ouder
Aanklager = zoeken naar zwakke plekken van de ander positief of negatief
Ademhaling gespannen = oppervlakkig en hoog
Allower = ik ben ook okť, als ik niet............(driver)
Beelden = visualisering
Behavior = gedrag
Belonen tegeovergesteld gedrag = DRO = Differential Reinforcement of other Behavior.
Betekenisanalyses = 'foute' betekenis hechten aan een situatie, gebeurtenis of prikkel.
Bijgeloof = superstition
Bijgelovig Behavior = gedrag
Bijgelovig conditioneren = superstitious conditionering
CafeÔne, in en door = slaap- of angststoornis. Cannabis, in en door = delirium door cannabistoxicatie of psychotische stoornis. Carl Rogers = ontwikkeling van het individu
Chain = gedrag in bepaalde volgorde uitvoeren, beginnen bij de laatste schakel.
Chronemica = tijd die je voor elkaar neemt.
CocaÔne, in en door = seksuele disfunctie of slaapstoornis.
Cognitie = verwerken van informatie wat in het hoofd omgaat, naar percepties, overtuigingen, gedachten, herinneringen, dromen, beelden, naar leren, naar geheugen, aandacht en concentratie.
Cognitief = inzicht in eigen situatie
Cognitief model = vragenlijsten, ABC methode of schema's.
Cognitief modificirende interventies = technieken die de cognities veranderen.
Conceptualiserende interventies = klachten ordenen in cognitief model.
Contact = kijkt wel of niet
Contaminatie = stelling herhalen van een ouder en dan denken dat hij dat zelf denkt
Contraconditionering van de geconditioneerde stimulus = bijv. woede wordt vergeving.
Contraconditionering van de ongeconditioneerde stimulus = afleren van negatief gedrag.
Conventioneel moreel besef = kind oriŽnteert op goede en sociale orde en autoriteit
Delirium door cannabistoxicatie of psychotische stoornis = in en door cannabis.
Delirium of angststoornis = in en door fencyclidine (verdovingsmiddel).
Denkstoornissen = door een gesloten referentiekader of telkens aanpassen aan werkelijkheid
Differential Reinforcement of other Behavior = DRO = tegenovergesteld gedrag belonen.
Disfunctionele, ongezonde symbiose = binding tussen personen ten koste van ontwikkeling
Driver = iets doen op grond van een gebod. Ik ben +, als
Drivers = perfect, doe je best, maak voort, doe me een genoegen, wees sterk
DRO = Differential Reinforcement of other Behavior = tegenovergesteld gedrag belonen.
DSM = Diagnostic and Statical Manual for Psychiatric Disorders.
Dubbele transactie = beide partijen hebben een bijbedoeling
Egopositie Kind = bah, vieze pap
Egopositie Ouder reactie = van pap wordt je groot
Egopositie Volwassene = gortenpap
EMDR = Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
Emotie = zichtbare gevoelsuitdrukking/ liefde, verdriet, angst, boosheid
Emotionele stabiliteit = rustig, op je gemak, ontspannen, standvastig, kalm
Eye Movement Desensitization and Reprocessing = EMDR.
Excitatio = verhoogde functionele activiteit van organen.
Extravert = zelfverzekerd, spraakzaam, assertief, spontaan, extravert
Fencyclidine, in en door = verdovingsmiddel wat delirium of angststoornis geeft.
Fixeren = dwangmatig herhalen van bewegingen
Functieanalyses = probleemgedrag wat bestaat omdat het na- en voordelen op levert.
Functionele, gezonde symbiose = band tussen personen
Gedachten = associŽren en uitspreken
Gedrag = wat je doet, dus aantoonbaar gedrag, behavior.
Gedragsveranderende interventies = aanleren van nieuw gedrag.
Gevoel = weerslag van emotie bijv. buikpijn
Haptica = aanrakingen.
Hallucinogenen, in en door = waarnemings- of psychotischestoornis.
Herschrijving = rescripting
Hoektransactie = ťťn van de gesprekspartners heeft een bijbedoeling
Hypnoticum, anxioliticum, sedativum in en door = slaap- of angstsstoornis
IdeeŽnarm = onintelligent, onverstandig, fantasieloos, oncreatief, ongeÔnteresseerd
IdeeŽnrijk = intelligent, verstandig, fantasierijk, creatief, leergierig
Informerende interventies = verstrekken van informatie over klachten en behandeling.
Inhibeo = inhouden
Inhouden = inhibeo
Introvert = bedeesd, stil, onderdanig, geremd, introvert
Laksheid en gebrek aan motivatie = onnauwkeurig, achteloos, nalatig, onzorgvuldig, lui
Kind = handelen zoals je deed als kind
Kind Ė ouder = vragen en krijgen van hulp
Kinesica = lichaamshouding en beweging
Kritische Ouder = bekritiseert, veroordeelt, stelt grenzen, beschermt
Masturbating = zich zo gedragen om gelukkig te zijn.
MBTC = Mindfulness Based Cognitive Therapy
Mindfulness Based Cognitive Therapy = MBTC.
Miskenning = aanleren miskenning in de opvoeding of zelf gaan miskennen
Modelling = door een voorbeeld gedragsverandering krijgen uit- en inwendig
Motoriek = lichaam beweegt
Neuroticisme = zenuwachtig, nerveus, gespannen, onstandvastig, opvliegend
Nicotineafhankelijkheid door onthouding = in en door nicotine.
Nicotine, in en door = nicotineafhankelijkheid door onthouding.
Opiaten, in en door = psychotische- of stemmingsstoornis.
Ouder = handelen en praten zoals de opvoeders
Ouder Ė kind = gehoorzaamheid eisen en krijgen
Ouder Ė ouder = samen praten over de oude tijd
ParalinnguÔstica = stem gebruik
Pay-off = ik ben -, jij bent -
Perceptie = waarnemen
Piramide van Maslow = fysiologische behoeften (eten/drinken/slaap/adem/seks), veiligheidsbehoeften, sociale behoeften, behoefte aan waardering, behoefte zelfactualisatie.
Postconventioneel moreel besef = belang van democratische wetten en universele principes
Preconventioneel moreel besef = Kind is gericht op gehoorzaamheid, straf en genot
Priming = snellere activering door de toestand waar het geheugen in is.
Probeerhandelingen tot er resultaat is = trial and error.
Proxemica = dichtbij, signalen door onderlinge afstand.
Psychotische stoornis of delirium door cannabistoxicatie = in en door cannabis.
Psychotische- of stemmingsstoornis = in en door opiaten.
Psychotische- of slaapstoornis = in en door alcohol
Psychotische- of stemmingsstoornis = in en door amfetamine.
Psychotische- of waarnemingsstoornis = in en door hallucinogenen.
Rationele respons = omzetten van disfunctionele gedachten in functionele.
Rechtvaardiging = overdrijven van symbiose en verkleinen van andere aspecten
Redder = helpt belangeloos of houdt een ander afhankelijk
Rescripting = herschrijving.
Schemacamouflage = ontkennen van bestaande schema door de cliŽnt.
Schema-interpretatie = uitleg van het schema en nagaan of het schema zinvol is.
Schemamodificatie = deels aanpassen van het schema voor de cliŽnt.
Schemareconstructie = disfunctionele schema vervangen door een functionele.
Sedativum, hypnoticum, anxioliticum in en door = slaap- of angstsstoornis
Seksuele disfunctie of slaapstoornis = in en door cocaÔne.
Self fulfilling prophecy = zelfbevestigende voorspelling.
Sensorisch = zichtbaar aandachtig luisteren
Shaping = gedragsverandering in kleine stapjes.
SAM = Situationally Accessible Memory = Situatief toegankelijke geheugen.
Situatief toegankelijke geheugen = Situationally Accessible Memory = SAM
Situationally Accessible Memory = Situatief toegankelijke geheugen = SAM
Slaap- of angststoornis = in en door cafeÔne, hypnoticum, anxioliticum, sedativum.
Slaap- of psychotischestoornis = in en door alcohol.
Slaapstoornis of seksuele disfunctie = in en door cocaÔne.
Slachtoffer = vraagt hulp nodig of onnodig
Spierspanning = samentrekken van bijv. lippen of kaken
Statistical Manuel for Psychiatric Disorders = DSM.
Stopper = iets niet doen door verbod. Ik ben Ė, jij bent +
Stemmings- of psychotischestoornis = in en door amfetamine of opiaten.
Structurerende interventies = afspraken over duur en frequentie en indeling van afspraak.
Subjective Units of Disturbance-schaal = SUD
SUD = Subjective Units of Disturbance-schaal
Superstition = bijgeloof
Superstitious conditionering = bijgelovig conditioneren.
Terugvalpreventie interventies = afspraken om terugval te voorkomen.
Therapie = doelgerichte en systematische methode om problemen of ziekten op te lossen.
Trial and error = probeerhandelingen tot er resultaat is.
Uiterlijkheden = kleding, kapsel, accessoires, e.d.
Uitgebreide ABC-theorie: A = objectieve gebeurtenis, B = cognities, C = gedrag en/of emotie.
VAM = verbaal toegankelijk geheugen = Verbal Accessible Memory
Verbal Accessible Memory, VAM = verbaal toegankelijk geheugen
Verbaal toegankelijk geheugen = Verbal Accessible Memory, VAM
Verdovingsmiddel wat delirium of angststoornis geeft = in en door fencyclidine.
Voedende Ouder = zorgt moedigt aan, troost, stimuleert
Volwassene = gegevens verzamel, overweeg, beslis: gericht op werkelijkheid/norm/gevoel
Volwassene Ė volwassene = uitwisselen informatie
Voorspelling zelf bevestigend = self fulfilling prophecy.
Vriendelijkheid = hartelijk, vriendelijk, onzelfzuchtig, meewerkend, soepel
Vrije Kind = niet onder invloed van ouderlijke beperkingen of verwachting
Vijandigheid = koel, onvriendelijk, zelfzuchtig, tegenwerkend, strak
Waarnemings- of psychotischestoornis = in en door hallucinogenen.
Wrekerig deel = ik ben +, jij bent -
Zelfbevestigende voorspelling = self fulfilling prophecy.
Zorgvuldigheid = nauwkeurig, nauwgezet, grondig, zorgvuldig, ijverig


bel 06 33309552