PDD-NOS

PDD-NOS is een stoornis die verwant is aan autisme maar net niet die kenmerken heeft. Men is onhandig en angstig gedrag in sociale situaties, weinig oogcontact, gelaatsexpressie, lichaamshouding, moelijk leren van sociale vaardigheden en ervaringen. Het ontbreken van wederkerigheid in het contact, een eenzame, gesloten indruk maken. Zich angstig tonen voor veranderingen, fanatiek vast te houden aan bepaalde routines. Zich koppig en driftig uiten door angst, eenzijdige belangstelling. Rigide en dwangmatige gedragspatronen, overgevoelig voor zintuiglijke prikkels of niet gevoelig voor geluiden, beelden, temperaturen of aanrakingen, een trage taalontwikkeling, ouwelijk taalgebruik, taal letterlijk nemen, onhandige, stijve motoriek, verstandelijke handicap.

   of bel 06 33309552.