Persoonlijkheidsstoornissen,  

Viellevoye

Persoonlijkheidsstoornissen zijn patronen van ervaringen en gedragingen die duurzaam afwijken van de verwachtingen van de cultuur van de persoon. Symptomen zijn: conflicten, sterk wisselende overdreven emoties, buitengesloten en afgewezen voelen, instabiel leefpatroon, niet flexibel, geen structuur kunnen aanbrengen in de dag, geen keuzes kunnen maken. Daarbij komen depressies, angst, eetstoornissen, psychotische verschijnselen, verslavingsproblemen, ADHD, e.d. Bij een aantal van deze kenmerken is er mogelijk sprake van een persoonlijkheidsstoornis. Het gedrag begint vaak op jonge leeftijd, je ervaart je eigen gedrag als normaal. Het patroon is niet het gevolg van een uiting, andere psychische stoornis, fysiologisch of somatische aandoening. Erfelijke aanleg, hersenbeschadiging of -ziekte, trauma in kinderjaren, gezinsomstandigheden, maatschappelijke positie kunnen de oorzaak zijn. Maar deze factoren kunnen er ook voor zorgen dat de persoonlijkheidsstoornis zich niet ontwikkelt of met minder symptomen. Bijvoorbeeld door doorzettingsvermogen en een gunstige leefsituatie. Ik mag mij SORAG-Psychologie specialist noemen en wil mij voor u in zetten. Persoonlijkheidsstoornissen worden onderverdeeld in:


   of bel 06 33309552.